Quy chế hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.TOINENLAMGI.COM

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử và Webiste www.toinenlamgi.com do Công ty TNHH BMS SOLUTIONS thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được www.toinenlamgi.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cung cấp.

2. Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cung cấp.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

4. Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phải minh bạch và chính xác. Thông tin về hàng hóa/dịch vụ của nhà cung cấp được đăng tải trên sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

5. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

6. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên miền Website thương mại điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com do Công ty TNHH BMS SOLUTIONS phát triển với tên miền Website TMĐT là: www.toinenlamgi.com

Định nghĩa chung và quy định

1. Website www.toinenlamgi.com (sau đây gọi là "Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH BMS SOLUTIONS, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313531986 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/11/2015 (sau đây gọi là "BMS").

2. Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com là sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, Người Bán có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com; và đã ký hợp đồng với Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com (sau đây gọi chung là "Người Bán").

3. Người Mua tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Người Mua").

4. Sản phẩm giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").

5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người Bán và Người Mua. Trong mọi trường hợp, Người Bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Người Mua đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Người Bán cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

6. Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ lưu giữ lại nội dung các cuộc đối thoại của Người Mua đến Fanpage, Email chăm sóc Người Mua của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com; và các cuộc đối thoại từ bộ phận chăm sóc Người Mua của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cho Người Mua (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi”). Bản Ghi sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, tùy theo quyết định của BMS.

7. Bằng việc tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, Người Bán/Người Mua được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.toinenlamgi.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Người Bán/Người Mua thực hiện giao dịch.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình giao dịch dành cho Người Mua.

Người Mua thực hiện theo các bước sau đây:

- Người Mua tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Người Mua (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")

   + Người mua tìm kiếm sản phẩm /dịch vụ:

+ Người mua đọc kỹ thông tin và nhấn nút “Gửi đặt hàng cho shop” để đặt mua sản phẩm:

- Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận thực hiện giao dịch (thanh toán, vận chuyển) với nhau, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi có khiếu nại từ Người Mua hoặc Người Bán..

2. Quy trình giao dịch dành cho Người Bán.

Quy trình giao dịch của Người Bán tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Người Bán đó và BMS (sau đây gọi là "Hợp Đồng"), theo đó:

Người Bán thực hiện theo các bước sau đây:

- Người Bán ký Hợp Đồng với Công ty TNHH BMS SOLUTIONS.

- Người Bán cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com theo các bước sau:

Bước 1: Trước tiên Người Bán truy cập vào Sàn giao dịch TMĐT www.Toinenlamgi.com , click chuột vào nút “Đăng ký”. Hoặc người dùng có thể dùng các tài khoản Facebook, Google để đăng nhập.

Bước 2: Sau đó tiến hành đăng ký bán hàng.

  • Click chọn “ Đăng ký bán hàng” điền thông tin theo mẫu và chọn nút “Tạo Shop”

Description: https://i.gyazo.com/a7369487327a554311e98ab7116566d2.png

          Lưu ý: Trường thông tin: CMND và GP ĐKKD

              + Người bán là thương nhân, tổ chức: Điền vào trường GP ĐKKD

              + Người bán là cá nhân: Điền vào trường CMND

Công ty sẽ tiến hành kiểm duyệt thông tin tài khoản và xác thực tài khoản.

Bước 3: Chọn “Đăng ký sản phẩm” để tiến hành đăng sản phẩm/dịch vụ

Người bán sau khi click chọn nút “Đăng ký sản phẩm” tiến hành thực hiện điền thông tin ở bước 4:

Description: https://i.gyazo.com/a6506904dc4fe467faf1390ed705be92.png

Bước 4: Điền thông tin sản phẩm/dịch vụ bao gồm chữ và hình ảnh theo mẫu

Bước 5: Sau khi nhập, Người Bán rà soát lại thông tin sản phẩm/dịch vụ rồi chọn nút “ Lưu” để gửi đến ban quản trị sàn thương mại điện tử Toinenlamgi.com

Description: https://i.gyazo.com/d7179c0f84696ab910823808df90932f.png

Sau đó, bộ phận kiểm duyệt  của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ duyệt và cho hiển thị lên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người Bán và Người Mua tự giao dịch và bảo mật thông tin thanh toán với nhau.

- Người Bán chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Người Mua liên quan đến Sản Phẩm do Người Bán cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng với món hàng mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.
Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com yêu cầu người bán khi đăng sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.
Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi mô tả sản phẩm.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Người Mua và Người Bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được Người Bán cung cấp khi giao dịch để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Người Bán và Người Mua tự thỏa thuận với nhau việc đổi/trả sản phẩm và hoàn tiền.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Người Bán và Người Mua tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì sản phẩm

Người Mua và Người Bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được Người Bán cung cấp khi giao dịch để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh trên sàn giao dịch

- Khi phát sinh tranh chấp, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Toinenlamgi.com và thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên không quá 5 ngày làm việc.
Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận nội dung…) và liên hệ xác nhận với Thành viên về kết quả khiếu nại đã được giải quyết. 

- Người mua gửi khiếu nại về:
+ CÔNG TY TNHH BMS SOLUTIONS 
+ Địa chỉ VP: 204/4B Quốc lộ 13, P 26, Q Bình Thạnh, HCM
+ Email: [email protected] 

- Toinenlamgi.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị Người Bán đăng sản phẩm/dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Các bên bao gồm Người Bán, Người Mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Người Bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Toinenlamgi.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua và Người Bán nếu được Người Mua hoặc Người Bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

- Sau khi Người Bán, Người Mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Toinenlamgi.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Người Bán: Toinenlamgi.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Toinenlamgi.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm/dịch vụ của Người Bán đó trên Toinenlamgi.com đồng thời yêu cầu Người Bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người Mua, Người Bán, thì một trong 2 bên Người Mua và Người Bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

6. Các quy trình khác

– Quy trình đền bù:
+ Nguyên tắc đền bù: Trong trường hợp bất kỳ dịch vụ nào do Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cung cấp được cho là không đầy đủ hoặc phù hợp, Toinenlamgi.com sẽ đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho người dùng theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dùng. Dịch vụ được cung cấp không đầy đủ hoặc không phù hợp sẽ được đền bù toàn bộ bằng việc cung cấp dịch vụ khác thay thế hoặc tiếp tục cung cấp phần dịch vụ còn thiếu hay không phù hợp.
+ Toinenlamgi.com sẽ gửi thông tin về các giải pháp đền bù bao gồm nhưng không giới hạn thời gian, phương thức đền bù, thời gian xác nhận việc chấp nhận phương thức đền bù …, cho người dùng thông qua email đăng ký. Người dùng phản hồi xác nhận việc chấp thuận với các giải pháp đền bù trong thời hạn được nêu trong email. Nếu Toinenlamgi.com không nhận được bất kỳ phản hồi từ chối nào của người dùng khi hết thời hạn được thông báo trong email hoặc nếu người dùng tiếp tục dịch vụ với phương án đền bù do Toinenlamgi.com đưa ra. Toinenlamgi.com được xem là hoàn thành việc đền bù vào thời điểm người dùng phản hồi chấp nhận hoặc khi hết thời hạn phản hồi nêu trong email mà Toinenlamgi.com vẫn không nhận được phản hồi nào từ người dùng, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN 

Người mua và người bán tự giao dịch, thanh toán với nhau. Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp:
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng
Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi. Cách này được ban quản trị Chợ Tốt khuyến khích):
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;
Bước 4: Người bán chuyển hàng;
Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;
Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;
Bước 5: Người bán chuyển hàng;
Bước 6: Người mua nhận hàng.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung tin bán hàng trên www.toinenlamgi.com. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com áp dụng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của Người bán: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, Ngưởi bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, email) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com đưa vào dữ liệu quản lý. Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sử dụng việc thẩm định thông tin người bán để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

- Khi đã được đăng bán sản phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com: người bán phải ký cam kết về kinh doanh uy tín và chất lượng hàng hóa đúng với tiêu đề, mô tả và chất lượng đã đăng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác với người bán, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ có cơ chế quản lý thông tin người bán trong quá trình giao dịch với người mua.

- Kiểm soát giao dịch của Người bán: Các giao dịch của Người bán với Người mua sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Người bán.

- Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Toinenlamgi.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email. Người mua không nên trả tiền trước cho người bán mà ngưởi mua chưa giao dịch lần nào. Người mua tham khảo thông tin về người bán, chất lượng hàng hóa bằng cách liên hệ trước với người bán. Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp, công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên Toinenlamgi.com , khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Toinenlamgi.com.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân  thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Toinenlamgi.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng

Chỉ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH BMS SOLUTIONS
Trụ sở hỗ trợ khách hàng: 204/4B Quốc lộ 13, P 26, Q Bình Thạnh, HCM
Email: [email protected]

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Toinenlamgi.com thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Toinenlamgi.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com
Email : [email protected]

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Toinenlamgi.com được Toinenlamgi.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Toinenlamgi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Toinenlamgi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Toinenlamgi.com.

- Ban quản lý Toinenlamgi.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Toinenlamgi.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Toinenlamgi.com chỉ được áp dụng tại địa chỉ website Toinenlamgi.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Toinenlamgi.com.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

- Trường hợp Người Mua gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng: Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh.

- Trong trường hợp đúng như phản ánh của Người Mua thì Toinenlamgi.com sẽ liên hệ trực tiếp với Người Mua để xử lý vụ việc trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Cơ chế kiểm soát thông tin

- Cơ chế kiểm soát tự động thông tin trên website: Toinenlamgi.com kiểm soát tự động thông tin khi thấy vi phạm quy chế hoạt động của website sẽ tự động loại bỏ mà không cần thông báo cho người bán. Và không giải quyết bất kỳ tranh chấp cũng như bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ mà bị Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT toinenlamgi.com phát hiện vi phạm loại bỏ.

- Cơ chế quy định về đăng thông tin: Toinenlamgi.com có quyền quyết định lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên website không cần báo trước đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ vi phạm quy chế của website này trong danh mục sản phẩm Nhà nước cấm. Việc kiểm tra thông tin đăng liên tục hàng ngày nhằm mục đích khuyến cáo người bán cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm đăng bán không nằm trong danh mục cấm nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng cho khách hàng.

2. Quy định về đăng sản phẩm

- Spam sản phẩm
   + Đăng từ 2 sản phẩm trở lên có nội dung giống nhau (hình ảnh, mô tả chi tiết, giá bán, tiêu đề…) dưới cùng tên 1 người bán được xem làm spam.
   + Toinenlamgi.com sẽ không duyệt bất kì bài đăng nào chỉ mang tính quảng cáo cho người bán mà không đăng bán một mặt hàng cụ thể. Ví dụ, tựa đề “Phụ kiện giá rẽ”, “Giày xuất khẩu”, “hàng hot”, “hàng từ Mỹ”…
   + Hình thức xử lý:
Mức 1: Từ chối duyệt hoặc nhắc nhở
Mức 2: Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

- Đăng sản phẩm thuộc danh mục cấm bán tại Toinenlamgi.com
   + Người bán đăng bán sản phẩm thuộc danh mục cấm bán tại Toinenlamgi như vũ khí, ma túy, thuốc - hóa chất độc hại...
   + Hình thức xử lý:
Mức 1: Từ chối duyệt hoặc nhắc nhở
Mức 2: Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

- Tiêu đề bài đăng
   + Tựa đề bài đăng phải nêu rõ sản phẩm cần bán, bao gồm: loại sản phẩm (áo, váy, thuốc, nước hoa, điện thoại…) + tên sản phẩm.
   + Tựa đề phải là tiếng Việt có dấu, không viết tắt.
   + Tựa đề bài đăng không được đính kèm giá sản phẩm được đăng.
Hình thức xử lý: Từ chối duyệt & Nhắc nhở

- Hình ảnh
   + Hình ảnh trong bài đăng không được đính kèm thông tin liên lạc của người bán (số điện thoại, địa chỉ, website, facebook).
   + Hình đại diện cho bài đăng (hình đăng đầu tiên) phải là ảnh chụp mặt trước của sản phẩm. Người bán không được đăng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
   + Hình ảnh phải đạt chất lượng tốt (Toinenlamgi.com khuyến khích các file ảnh có kích thước tối thiểu 500x500 pixels. Ảnh đăng lên phải đảm bảo không bị nhoè hoặc vỡ ảnh.
   + Vì lý do bản quyền, hình ảnh đăng trên Toinenlamgi.com phải là hình ảnh thật của sản phẩm hoặc hình ảnh quảng cáo đã được cấp phép sử dụng từ nhà cung cấp sản phẩm. Người bán không được đăng các hình ảnh đã có trên mạng hoặc không đúng với hình ảnh thật của sản phẩm.
   + Hình thức xử lý: Từ chối duyệt & Nhắc nhở

- Mô tả sản phẩm
   + Trong phần mô tả sản phẩm, người bán không được đăng thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ, website, facebook) của mình trong bài. Ngoài ra, phần mô tả sản phẩm cũng không được so sánh giá bán của sản phẩm và giá thị trường.
   + Mô tả sản phẩm phải được trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt có dấu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ teen, ngôn ngữ chat gây khó hiểu cho người đọc.
   + Mô tả sản phẩm phải nêu được đặc điểm của sản phẩm đăng bán, không được mô tả sơ sài hoặc không mô tả.
   + Hình thức xử lý: Từ chối duyệt & Nhắc nhở

3. Nghiêm cấm các hành động

- Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com đề ra.
- Sử dụng trái phép tài khoản, đăng sản phẩm, giao dịch của người khác.
- Đăng các nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc hoặc gian lận.
- Gửi thư rác các loại.
- Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng.
- Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.
- Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

4. Sản phẩm cấm đăng bán:
- Rượu các loại;
- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
- Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
- Mỹ phẩm ảnh hường trực tiếp đến da mà không có nhãn mác;
- Mặt hàng thuộc dạng cấm.
- Băng đĩa, sách báo, vật phẩm có tính chất đồi trụy.
- Động thực vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên.
- Ma túy, chất kích thích và các loại chất gây nghiện khác.
- Vũ khi, chất nổ, hóa chất độc hại.
- Tài liệu bí mật quốc gia, các loại mật mã chuyên dụng và chương trình bảo vệ phần mềm trong phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.
- Con người hoặc các bộ phận của cơ thể người.
- Danh sách email và thông tin cá nhân của hàng loạt người.
- Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc dùng chương trình bẻ khóa.
- Những mặt hàng mang tính chất phân biệt chủng tộc hay xúc phạm đến dân tộc hoặc một quốc gia nào đó.
- Các sản phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có.
- Các sản phẩm vi phạm thương hiệu, bản quyền.
- Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật Việt Nam hoặc từ phản ánh của cộng đồng

5. Chế tài:
- Xóa các sản phẩm tài khoản đã đăng.
- Đình chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản.
- Yêu cầu bồi thường hoặc có những chế tài luật pháp cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

- Hệ thống kỹ thuật của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com. Toinenlamgi.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

- Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, E-mail: [email protected]

- Tuy nhiên, Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản trị gây ra.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN GIAO DỊCH TMĐT TOINENLAMGI.COM

1. Quyền của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com nêu ra.

- Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ- CP.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm trong việc công bố đầy đủ các nội dung thông tin liên quan đến hàng hóa khuyến mại cũng như thông tin về đơn vị thực hiện chương trình khuyến mại trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website TMĐT Toinenlamgi.com theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chịu trách nhiệm loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này  khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan đồng thời tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA WEBSITE TOINENLAMGI.COM CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOINENLAMGI.COM

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp,…) trên website TMĐT Toinenlamgi.com

1.1 Quyền của đối tác (người bán, nhà cung cấp,…) trên website TMĐT Toinenlamgi.com

- Người bán sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch/sản phẩm/dịch vụ tại Toinenlamgi.com.

- Người bán sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng sản phẩm/dịch vụ và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người bán có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người bán được quyền gửi phản ánh qua email đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

1.2 Nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp,…) trên website TMĐT Toinenlamgi.com

- Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com để tiến hành ký hợp đồng hợp tác:

+ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Người bán cam kết cung cấp đẩy đủ những thông tin sản phẩm/dịch vụ sẽ đăng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com để có thể xác định chính xác các đặc tính của sản phẩm/dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

- Người bán phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho sản phẩm/dịch vụ được đăng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

- Người bán có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm/dịch vụ đăng trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com

- Người bán cam kết thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng hợp tác ký kết với Công ty TNHH BMS SOLUTIONS.

- Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Người bán cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người bán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

- Người bán sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Người bán có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Người bán tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Người bán cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Người bán không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ,…) trên website TMĐT Toinenlamgi.com

2.1 Quyền của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ,…) trên website TMĐT Toinenlamgi.com

- Khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Khách hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

- Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com trong quá trình hoạt động. Khách hàng được quyền bình luận đúng sự thật về sản phẩm/dịch vụ của Người bán.

 - Khách hàng được quyền gửi phản ánh qua email đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

2.2 Nghĩa vụ của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ,…) trên website TmĐT Toinenlamgi.com

- Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com là chính xác.

- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh với Người bán diễn ra qua Sàn TMĐT Toinenlamgi.com.

- Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

     - Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website www.toinenlamgi.com cho các thành viên biết trước 2 ngày. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng www.toinenlamgi.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với www.toinenlamgi.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Sàn giao dịch thương mại điện tử www.toinenlamgi.com

Người đại diện: Nguyễn Hữu Quân

Địa chỉ: 204/4B Quốc Lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0934 036 535

Công ty TNHH BMS SOLUTIONS

Giấy CNĐKDN: 0313531986 - Ngày cấp: 12/11/2015

Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM


ĐẠI DIỆN CÔNG TY
     Giám đốc


     Phạm Quốc Vũ