CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp, công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên Toinenlamgi.com , khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Toinenlamgi.com.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân  thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Toinenlamgi.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng

Chỉ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH BMS SOLUTIONS
Trụ sở hỗ trợ khách hàng: 204/4B Quốc lộ 13, P 26, Q Bình Thạnh, HCM
Email: [email protected]

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Toinenlamgi.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Toinenlamgi.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com
Email : [email protected]

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Toinenlamgi.com được Toinenlamgi.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Toinenlamgi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Toinenlamgi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Toinenlamgi.com.

Ban quản lý Toinenlamgi.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Toinenlamgi.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Toinenlamgi.com chỉ được áp dụng tại địa chỉ website Toinenlamgi.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Toinenlamgi.com.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Trường hợp Người Mua gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng: Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sàn giao dịch TMĐT Toinenlamgi.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh.

Trong trường hợp đúng như phản ánh của Người Mua thì Toinenlamgi.com sẽ liên hệ trực tiếp với Người Mua để xử lý vụ việc trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.