CHỢ TRỜI CUỐI TUẦN 15/01/2017

Tự bán tự mua nhé: https://goo.gl/Sj5iGk

CHỢ TRỜI GIỮA TUẦN 12/01/2017

Các bạn tự giao dịch với nhau, admin và mod vô can: https://goo.gl/Tcwazv

TỔNG HỢP FULL CHỢ TRỜI GIỮA TUẦN 04/01/2017

Chợ trời giữa tuần 04/01/2017: https://goo.gl/HxFPDY