ĐẠI HỘI GIÀY SALE ZARA, GIÁ GỐC TỪ 340.000Đ, CHƯA SHIP

ĐẠI HỘI GIÀY SALE ZARA, GIÁ GỐC TỪ 340.000Đ, CHƯA SHIP


Giá của Zara Tàu đang ngon vãi đái, sale này không biết diễn ra bao lâu nên anh em lẹ chân lẹ tay. Có giày đi làm và giày đi chơi casual đủ cả.