TỔNG HỢP RẤT NHIỀU GIÀY FOREVER 21: 8 - 15 ĐÔ CỰC ỔN

TỔNG HỢP RẤT NHIỀU GIÀY FOREVER 21: 8 - 15 ĐÔ CỰC ỔN


Tặng bạn gái thì các thí chủ nên coi kỹ style, bần đạo sẽ comment vài mẫu

1. Gái hơi cá tính, da trắng lại cư tê: 10 ĐÔ

Faux Suede Oxfords

Faux Suede Oxfords

Faux Suede Oxfords

Link sản phẩm: CLICK HERE

2. GÁI DỊU DÀNG ĐẰM THẮM, DỄ THƯƠNG, VUI VẺ: 14 ĐÔ

Faux Suede Ankle Booties

Faux Suede Ankle Booties

Link sản phẩm: CLICK HERE

3. GIÀY BOOTH CHO MẤY EM CƯ TÊ, NỊNH ĐẦM TỐT PHẢI BIẾT: 14 ĐÔ

Zippered Ankle Boots

Zippered Ankle Boots

Zippered Ankle Boots

Zippered Ankle Boots

Link sản phẩm: CLICK HERE

4. CHELSEA BOOT CHO GÁI CỰC KỲ CÁ TÍNH, HAY MẶC ĐỒ VINTAGE: 12.5 ĐÔ

Faux Leather Chelsea Boots

Faux Leather Chelsea Boots

Faux Leather Chelsea Boots

Link sản phẩm: CLICK HERE

5. GÁI BÁNH BÈO TIỂU THƠ: 8 ĐÔ, BÁNH BÈO BAO GIỜ CŨNG ĐƯỢC XÃ HỘI THƯƠNG =))))

Faux Suede Caged Flats

Faux Suede Caged Flats

Link sản phẩm: CLICK HERE