TỔNG HỢP DEAL NGON TECHRABBIT.COM NGÀY 04/01

TỔNG HỢP DEAL NGON TECHRABBIT.COM NGÀY 04/01


Trang TechRabbit này là một trang mới, nhưng đồ bọn nó sale bao giờ cũng đẹp và rất ngon, topic để anh em mình thảo luận thêm về nó nằm ở đây:

Những deal ở đây là mình đã loại trừ những mặt hàng không thơm rồi, nên anh em cứ yên tâm vào coi và lựa chọn nhé