STYLUS CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - CHẲNG CẦN MUA IPAD PRO, CHƠI EM NÀY LÀ ĐỦ

STYLUS CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - CHẲNG CẦN MUA IPAD PRO, CHƠI EM NÀY LÀ ĐỦ


Giới thiệu sơ: Viết này giúp sử dụng để ghi chú, vẽ vời, note công việc trên smartphone. Ngoài ra còn có cả App riêng, nên có vẻ phù hợp với người dùng thường dùng máy tính bảng để làm việc, vẽ vời, sáng tạo - Không phù hợp với người dùng bình thường.

Link ở đây: https://goo.gl/BMcID2

  • Đầu viết là carbon fiber, nên yên tâm là ko làm hao mòn hay tổn thương màn hình cảm ứng.
  • Tiếp tới là có app Notepad riêng, nên có thể thoải mái thao tác
  • Nhiều màu, thân làm bằng nhôm aluminum
  • Nhiều màu để lựa