NẾU CÒN NGẠI CON ANKER KHI NÃY - Con này rẻ hơn 1 xíu, có Super Bass cho người mê Đy Chây

NẾU CÒN NGẠI CON ANKER KHI NÃY - Con này rẻ hơn 1 xíu, có Super Bass cho người mê Đy Chây


TaoTronics là 1 thằng Tàu, hàng này nhiều a e trong Group mua và Feedback rất ngon rồi - Hàng Tàu xuất cho Âu nó khác với Tàu Khựa dành cho VN, vì chuẩn hàng hóa của mình thấp hơn bên nó rất nhiều. Ngoài ra thêm 1 nùi tính năng cũng không thua kém so với deal tai nghe Anker khi nãy.

Link con hàng: https://goo.gl/LPWUal

  • Thời lượng pin tối đa khoảng 7 giờ sau 1 lần sạc
  • Feedback từ người mua toàn 5 sao
  • Có 4 kích thước tips cho tai khác nhau
  • Thiết kế kiểu Ergonomic
  • Super Bass Stereo
  • Có mic đàm thoại, dùng Bluetooth 4.0