MANGO TBN sale mạnh đồ nữ, vừa vừa đồ nam

MANGO TBN sale mạnh đồ nữ, vừa vừa đồ nam


MANGO TBN đang sale mạnh cho đồ nữ và extra off 25% cho đồ nam.

MANGO TBN đang sale mạnh cho đồ nữ và extra off 25% cho đồ nam. Đây là link cho anh em tham khảo

Link nữ: http://shop.mango.com/ES/mujer/promocion

Link nam: http://shop.mango.com/ES/hombre/spring-promotion

 

Khi ấn vào link, bên trái là các mục chi tiết hơn, anh em dùng Google Chrome hoặc Cốc Cốc để dịch ra tiếng Việt cho dễ tìm nhé.

 

Demo cái túi 10 euro đang hot