KIẾM GỖ NGẦU LÒI: PHÊ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MÌNH LÀ KIẾM KHÁCH ĐỆ NHẤT

KIẾM GỖ NGẦU LÒI: PHÊ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MÌNH LÀ KIẾM KHÁCH ĐỆ NHẤT


Tây Môn Xuy Tuyết dường như không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành, kiếm trong bàn tay y mỗi biến hóa đánh ra đều là chiêu tất sát tất thắng. Bọn họ nhân kiếm hợp nhất, chính là tâm kiếm.

HÃY XEM CHIÊU: MINH BÉO ĐẠI PHÁP CỦA TA ĐÂY!