BẠN SẼ TỐN TIỀN: TÚI KHÁ ĐẸP TỪ VERA BRADLEY, LÀM QUÀ TẶNG TỐT

BẠN SẼ TỐN TIỀN: TÚI KHÁ ĐẸP TỪ VERA BRADLEY, LÀM QUÀ TẶNG TỐT

Túi này từng có 1 cái 20 đô loại nhỏ tẹo bán hàng trăm cái cho Group. Túi này to hơn, 32 đô, giá hợp lý