xiaomi 1000 gen 2 190k !!!

xiaomi 1000 gen 2 190k !!!


xiaomi gen2 1000 sập giá!

hôm bửa shoppee share cái mã giảm 30%/ đơn ^^ không giới hạn trên 300 hay 500 gì thế là hốt được ẻm này :v 190k mấy trăm đồng và freeship :D đặt chơi cứ ngở nó sẽ hủy vừa đến trưa nay kaka :) minh đặt của cửa hàng TCS được đánh giá uy tín bên đó :D có điều hơi to quá ? ngon nên rw các bác kiếm tí thóc :D