iPad 2017 giá rẻ bao cả vũ trụ

iPad 2017 giá rẻ bao cả vũ trụ


Chưa active, nguyên seal, hưởng chính sách Apple

Nói chung là không nói nhiều, hàng iPad bảo hành toàn cầu nên các bác tài cứ tới đi, check chưa active là ok hết, có gì cứ quăng ra địa chỉ của Apple Service mà nhây: