Đồng Hồ Unisex Timex Fairfield TW2R26000 đang giá thơm

Đồng Hồ Unisex Timex Fairfield TW2R26000 đang giá thơm


À 3 mà đồng giá, ngon nhất chỗ này. Bữa có lên deal con này rồi, mà con này thì đeo bảo vài triệu cũng có người tin.

  • Hàng shopee Mall, nên đừng lo vấn đề gì cả
  • Case đều là 41 hết. Nam đừng quá ổm, vừa vừa là đeo tốt
  • Chỉ có ốm, sida như mình với vòng tay 16 thì mới phải đeo 38.
  • Sơ bộ ông nào dùng thước dây đo tay mà tầm 18 trở lên là đeo tốt
  • Tuy nhiên ko thấy ghi là BH tại Timex, nên có lẽ là BH tại nơi bán. Lưu ý

 

Mình mê con này lắm, mà tay nhỏ đeo xấu vkl :(