Đồ công nghệ Lotte đang sales thối thần

Đồ công nghệ Lotte đang sales thối thần


Có 2 mã giảm khá ngon đính kèm, 1 cái là max 400k, cái còn lại là củ rưỡi :3

Tia sơ thì có phần phụ kiện điện thoại với laptop nhập mã vô là giảm khác ác, a e check thử =)))