Điện thoại Mi, Sam, Hua,... trên Shopee đang giá tốt và được áp mã 300k

Điện thoại Mi, Sam, Hua,... trên Shopee đang giá tốt và được áp mã 300k


Từ 2 triệu ở lên có nhiều mẫu ngon, tuy nhiên khuyến nghị anh em tham khảo Xiaomi hoặc Samsung nhé.

Điện thoại các loại trên Shopee đang giá tốt và được áp mã 300k

Từ 2 triệu ở lên có nhiều mẫu ngon, tuy nhiên khuyến nghị anh em tham khảo Xiaomi hoặc Samsung nhé.

Nhập mã ELMTG giảm 4% tối đa 300,000đ

Quẹo lựa: http://bit.ly/2Zxu8qb