Đi học phải kute, máy tính học sinh Casio, Vinacal đang giảm và tặng sticker bàn phím trên Tiki

Đi học phải kute, máy tính học sinh Casio, Vinacal đang giảm và tặng sticker bàn phím trên Tiki


Máy tính học sinh: Casio, Vinacal, Canon chính hãng đang tặng sticker bàn phím và giảm giá

Qua tuổi học sinh hơn 10 năm rồi nên không còn biết cách bấm nữa :D

Ông nào có con/em đang đi học thì tham khảo nha

 

Nhấn nút Shopping xem và mua hàng ngay để nhận Cashback nha các bạn, lưu ý tiki trên di động sẽ tự mở app và mất track Cashback, các bạn nên dùng Add-on để Cashback nhanh và chính xác nha: https://chrome.google.com/webstore/detail/nh%E1%BA%ADn-cashback-deal-ngon-t/ehppmneigakajibbiloapmleediohkic