Đặt trước Oppo F11 nhận quà độc quyền ở Tiki


Đặt trước Oppo F11 nhận quà độc quyền ở Tiki

Như tít, đây là quà tặng độc quyền từ Tiki

 

Vẫn Sơn Tùng làm đại diện và bề ngoài máy đẹp