Xì xì, zú zú hiệu Chai Um (Triumph) đang giảm giá, làm kèo em mặc anh êu nào.

Xì xì, zú zú hiệu Chai Um (Triumph) đang giảm giá, làm kèo em mặc anh êu nào.


Bán bởi Vinmart, Vingroup. Chỉ bán 24 - 26/11 thôi nhé. Các a vô lựa thoải mái, nhiều màu lắm

Bố khỉ, vô lọc deal mà nhìn mấy em mẫu quên lọc cả giá. Thôi a e xem tạm ảnh mấy em đẹp đẹp nhé :))