Túi vải để gần 30 đôi hài cho a e mê giày dép, giá rẻ thúi các ông ơi

Túi vải để gần 30 đôi hài cho a e mê giày dép, giá rẻ thúi các ông ơi


Như tiêu đề, rẻ thúi mà còn thúi ình...

Giá chỉ 159k a e nhé, siêu rẻ luôn ấy. Túi vải, không phải tủ đâu đó. Hàng lắp ráp, nên chơi đồ hàng tháo ra tháo vô thoải mái