Tiki đang giảm nhiều mẫu lap ngon xuống dưới 10 triệu

Tiki đang giảm nhiều mẫu lap ngon xuống dưới 10 triệu


Từ các mẫu dell, asus, lenovo đều có deal ngon dưới 10 triệu

Mùa tựu trường sắp tới, mua dòng này là vừa đủ cho tân sinh viên.

Tham khảo: http://bit.ly/33qJNtN