Tai nghe Bluetooth giá chỉ 100k - Khá nhiều a e đã mua

Tai nghe Bluetooth giá chỉ 100k - Khá nhiều a e đã mua


Chưa thấy phản hồi, nhưng đơn cứ về lai rai, nên thôi lên hàng luôn

Cùng 1 loại, nhưng lazada có nhiều nhà cung cấp, giá cũng khác nhau. Mình đã rảo 1 vòng và đọc đánh giá (khá rải rác), tổng hợp lại thì có vẻ pin con này trâu, và không ai than phiền về thứ gì hết.

Giá chỉ 109k thôi nhé - BH 3 tháng