Sạc dự phòng Energizer lại chuẩn bị sập sàn

Sạc dự phòng Energizer lại chuẩn bị sập sàn


Giá bình thường toàn 400k, chuẩn bị giảm khá ngon

Nhìn ảnh nhé, nói ít hiểu nhiều để tránh bị fix deal như những lần trước. Bấm ô cam cam shopping là ra link mua