Sạc TeamGroup Polyme giảm còn 199k thôi !!

Sạc TeamGroup Polyme giảm còn 199k thôi !!


TeamGroup toàn ập vào vào với giá ngon và chất lượng chuẩn. Em này là hãng con của thằng ADATA, nên ông nào xoắn thì ko cần xoắn nữa

Đợt trước 219k, nhưng giờ thì 199k thôi nhé - BH 12 tháng luôn