Nước xả comfor 600ml, hàng Thái, 25k ngon lành

Nước xả comfor 600ml, hàng Thái, 25k ngon lành


Một deal ngon, nay tạm thế, bữa trc có 18k hoy

Ngắn gọn là quá thơm. A e chưa dùng nc xả thì mỗi lần giặt máy giặt 6kg sẽ là nửa chung ( nửa nắp ) cho một lần thôi - Xài đc vài tháng lận đấy