Nike, Lacoste, Puma, Adidas Việt Nam đang sales off ầm ầm

Nike, Lacoste, Puma, Adidas Việt Nam đang sales off ầm ầm


Chủ yếu là giày, có cả nam lẫn nữ.

A e vào check thử nhé, vì riêng món này thì mình ko rành về giá, điểm sơ thì đúng là có những mầu hạ dần dưới mức 1tr7 nhưng kiểu vẫn đẹp chán