Miband 2 lại sụt giá dồi: Còn 453k chưa áp code hoy...

Miband 2 lại sụt giá dồi: Còn 453k chưa áp code hoy...