Miband 2 lại sụt giá dồi: Còn 453k chưa áp code hoy...

Miband 2 lại sụt giá dồi: Còn 453k chưa áp code hoy...

Con này thì khỏi dài dòng nữa, mời anh em check deal và xơi - Hàng xả phút chót, nên chắc giới hạn số lượng.

Link đây: https://goo.gl/gx7Ouj