Máy vặn vít dùng pin Bosch giá dùng thử 700k.

Máy vặn vít dùng pin Bosch giá dùng thử 700k.


Dành cho các mẹ tặng các bố, hoặc để dành sửa chữa các món nhỏ tại nhà. Có tặng cả dao cạo râu, nói chung ngon đêý

Mở bán từ mai lận a e nhé, nhớ canh, giá dùng thử khá là ngon.