Ly giữ nhiệt của Lock&lock dung tích 470ml, rẻ hơn cả giá ship Amazon

Ly giữ nhiệt của Lock&lock dung tích 470ml, rẻ hơn cả giá ship Amazon


Trước đã có khá nhiều về hàng này nhưng do các hãng khác làm. Lock&Lock có luôn rồi, mà giá rẻ hơn hẳn giá gốc Amazon

Lưu ý: Đây là ly nhé. Kiểu như chúng ta dùng ca, ly bình thường mau tan thì chơi con hàng này, uống phê hơn do nhiệt giữ ngon lành hơn.