Lọc deal sập sàn theo giờ của ngày 14/08/2017

Lọc deal sập sàn theo giờ của ngày 14/08/2017


Lọc những deal sập nhất của hôm nay, đéo thơm thảo thì tôi tự cung :3

Deal theo giờ a e nhé. Để tránh tình trạng bị chỉnh giá do do tool quét trước, mình chỉ khoanh đỏ trong ảnh, a e canh tới giờ là xúc nhé.

Các ông search Google giá đi, tôi bao là rất thơm, giờ mua thì có kèm trong ảnh, nhớ bỏ vô list hàng trước, đúng giờ là tiến hành thanh toán thôi kẻo hết