Lazada Flash Sale theo khung giờ như đợt sinh nhật

Lazada Flash Sale theo khung giờ như đợt sinh nhật


Sale theo khung giờ như đợt sinh nhật, điểm sơ qua cũng có vài deal ngon, anh em tham khảo và nhớ Cashback để tiết kiệm thêm.

Như tít, anh em click nút Shopping để qua lựa nha, với dạng này thì Cashback nhanh và chính xác nhất là Add-on

Link cài Add-on: https://chrome.google.com/webstore/detail/nh%E1%BA%ADn-cashback-deal-ngon-t/ehppmneigakajibbiloapmleediohkic

Hướng dẫn dùng: 

 

Trở lại với Flash Sale

 

Điểm sơ qua có: Samsung J5, 2 đôi giày 99k và 1 số đồ lặt vặt

Ngoài ra thì không biết lý do gì Tivi để ???

Anh em tham khảo.