Laptop trên Nguyenkim tăng 2 năm bảo hành, nhiều con giá ổn

Laptop trên Nguyenkim tăng 2 năm bảo hành, nhiều con giá ổn