Lại có deal túi du lịch cỡ đại có 300k hà !!

Lại có deal túi du lịch cỡ đại có 300k hà !!


Bữa boss có gấu rồi, nay lại có deal này giảm phát nữa. Nói chung con này ngon quá, xúc không nói nhiều.

Link xem deal: https://goo.gl/E0IPP2

Để được laptop 17 inch luôn.