Không tin được cái búa này lại bán chạy trên Shopee

Không tin được cái búa này lại bán chạy trên Shopee


Gậy Phát Sáng Dành Riêng Cho Fan BLACKPINK_YG ENTERTAINMENT

Gậy phát sáng có dây đeo đi kèm dành riêng cho fan của nhóm BLACKPINK

Gậy phát ánh sáng màu hồng nhẹ cùng với tiếng búa gõ vui tai.

Kích cỡ: 9cmx15.5cmx25.5cm Thuộc công ty YG Entertainment

Xem thử: http://bit.ly/2ZeVFvy