Hikvision nay có luôn cả SSD, tốc độ cao, giá thơm

Hikvision nay có luôn cả SSD, tốc độ cao, giá thơm