Giới thiệu về tính năng mua hàng qua Shop vẫn có cashback, hướng dẫn thao tác cashback A đến Z

Giới thiệu về tính năng mua hàng qua Shop vẫn có cashback, hướng dẫn thao tác cashback A đến Z


Bài viết sẽ chia thành nhiều mục, và mình sẽ ghi các đoạn thời gian tương ứng từng mục để mọi người tiện xem

Trong clip mình sẽ nói về khá nhiều nội dung. Chia ra thành các phần:

  • 0:41: Cashback là gì, vì có khá nhiều a e vẫn chưa hiểu
  • 4:50: Cách Cashback có thể thao tác
  • 11:50: Ngoài cashback, Account còn làm được gì?
  • 25:00: Dành cho các bạn muốn mở shop trên website toinenlamgi và cùng mở rộng kinh doanh

 

 

Mô hình mới sẽ có 3 tâm điểm: Member <-> Admin <-> Shop. Vẫn là member và lợi ích member làm trung tâm, đơn giản thay vì chúng ta đợi cashback từ các site thương mại điện tử thì team Admin sẽ làm việc trực tiếp với shop để nhận tiền và check đơn nhanh hơn, đồng thời kiểm soát được hàng hoá mà họ bán và sẽ có thể giúp a e giải quyết rủi ro ngay, không cần chờ đợi.

Cơ hội mở ra cho a e shop là gì?

  • Không thu phí, chỉ đơn giản là a e có hàng, bán
  • Không cần marketing, vì mọi thứ team Admin sẽ làm
  • Không cần lo về doanh số nếu hàng của bạn thật sự tốt
  • Ai cũng có thể đăng kí shop.