Galaxy S8 Plus đã rẻ thúi khi có code giảm cái rụp 4 triệu trên giá mua

Galaxy S8 Plus đã rẻ thúi khi có code giảm cái rụp 4 triệu trên giá mua


Giảm trực tiếp vô giá mua luôn nhé, cashback hàng này cũng ngon cực

Đang 20tr490, nhập code cái giảm còn 16tr490k. Tiếp tới là cashback con này sẽ được tầm 400k nữa là chỉ còn 16tr90k thôi !!