Combo chạy Grab, du hí tiết kiệm hết mức

Combo chạy Grab, du hí tiết kiệm hết mức


Gồm 3 món mũ bảo hiểm, kính to và kính tráng gương. Hợp với a e cần đồ để có cái mà cày cuốc

Lời đầu tiên: Ông nào bảo dỏm, mời đi ra. Giá này phù hợp cho các bạn chạy Grab, cần mua chống cháy hay vì lí do nào đó - Và họ nhận thức được giá trị món hàng.