Cốc sạc thôi mà có cần phải cute phô mai que như thế này ko???

Cốc sạc thôi mà có cần phải cute phô mai que như thế này ko???


Hàng BH tại trung tâm uỷ quyền đàng hoàng, BH 2 năm nhé

DIGITEK phân phối phụ kiện Jeway. Thằng này đang giai đoạn đầu du nhập vô mình, giảm rất kinh.

 

Hàng hoá có chứng nhận an toàn CCC về cháy nổ, 7 lớp an toàn và maximum dòng sạc ra là 4A luôn