Cốc giữ nhiệt 500ml và 1l giá đang tốt. Dùng tryhard đêm ngon lắm

Cốc giữ nhiệt 500ml và 1l giá đang tốt. Dùng tryhard đêm ngon lắm


Có 2 loại, trước giá ship cao lắm, giờ thì rẻ còn bằng 2/3

Sẽ có 2 con

Hàng Lock&Lock, dung tích 500ml: https://goo.gl/XSZdhE

Hang Yanti (chả biết gọi đúng tên ko), dung tích 1l: https://goo.gl/GxzyzN

 

Cả 2 đều có giá sêm nhau, ko chênh mấy, khác cái là thằng có thương hiệu, đứa thì không. Dung tích cũng thế luôn. Con cốc Yanti trước đã có shipper thanh lí giá 250k thì nay giá này quá thơm. So với bình giữ nhiệt thì con này có vẻ giữ ngon hơn nhiều