Ai phon 7 chính hãng các loại đang giảm 1,5 triệu trên lotte.vn, có Cashback

Ai phon 7 chính hãng các loại đang giảm 1,5 triệu trên lotte.vn, có Cashback


iphone 7 thì không cần nói nhiều mà chính hãng thì thôi khỏi nói nữa.

 

Giá này là giá chưa giảm nha, trừ đi 1,5 triệu nữa là ra giá mua, trừ thêm 300k - 450k nữa là ra giá mấy ông trả :D


Nhấn nút Shopping mua ngay để nhận Cashback hoặc dùng Add-on Toinenlamgi, Cashback cho nhanh và chính xác nha: https://chrome.google.com/webstore/detail/nh%E1%BA%ADn-cashback-deal-ngon-t/ehppmneigakajibbiloapmleediohkic