Các bạn đọc kỹ để làm theo cho nó đúng nhé!

Đợt tháng 1.2017, hết tháng đóng đợt
Cần tuyển shipper tất cả line. ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT: ACTIVE TRONG HOẠT ĐỘNG. NẾU KHÔNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ CHƠI SẼ BỊ RÚT LẠI
1. Quy chế chung:
Vui lòng đọc lại luật group được pinned top trước khi đăng ký
2. Số lượng tuyển: không giới hạn các line, vui lòng gửi hồ sơ và mình sẽ duyệt
3. HỒ SƠ:
- CMND Scan 2 mặt của bạn shipper
- Địa chỉ (nếu ở nước ngoài vui lòng cho địa chỉ tại Việt Nam của kho nhận)
- Hình ảnh hàng hóa order (nhớ viết 1 bảng tên lên giấy chụp vào chung với hàng hóa - không có thì vô hiệu)
- Thông tin line đăng ký - kinh nghiệm làm (PHẢI CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH) - website có thể order
HỒ SƠ VUI LÒNG GỬI VỀ: [email protected]