Tổng hợp deal toàn vũ trụ, update dần liên tục

Bàn phím ipad air, 15 đô Logitech

techrabbit bán đồ cũng đàng hoàng. Sản phẩm là ref

 

link sản phẩm: http://www.techrabbit.com/logitech-ultra-thin-keyboard-folio-for-ipad-air.html?sku=LOG-920-006336-B1&condition=271&source=402000100

 

2. Laptop HP Envy, new, core i7, ssd 256, có cảm ứng, 680 đô

Link sản phẩm: http://store.hp.com/us/en/ConfigureView?catalogId=10051&urlLangId=&langId=-1&storeId=10151&catEntryId=1450653&quantity=1&source=aw&aid=7168&jumpid=af_6mrc7uxaeb&awc=7168_1483776660_0e1719465777f2767033fecbee757147&aoid=35252&pbid=129295&siteid=techbargains