Nếu deal này về dưới 900k thì vẫn thơm, đợi shipper bạn nhé!

Link sản phẩm:CLICK HERE