Bài viết này ngắn gọn là giới thiệu series MTP này, nội dung rất ngắn. Vì chủ yếu là tầm tiền này có 1 con nhìn tạm đẹp thế này là ok lắm rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều.

Xem thêm