Balo nhỏ 63k? => Ok review khả năng chứa đồ maximum. Ai muốn mua có thể vào Decathlon nhé.

Xem chi tiết

Bài viết này ngắn gọn là giới thiệu series MTP này, nội dung rất ngắn. Vì chủ yếu là tầm tiền này có 1 con nhìn tạm đẹp thế này là ok lắm rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều.

Xem chi tiết